Những điều cần biết về T-VAN?


Theo thông tư 180/2010/TT-BTC   Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 10/11/2010 của , cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được Tổng Cục Thuế cấp phép là nhà cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử trung gian (T-VAN). Và dịch vụ T-VAN sẽ là “cánh tay nối dài của cơ quan Thuế” giúp cơ quan Thuế mở rộng thực hiện kê khai thuế qua mạng

t-van

 Hình ảnh minh họa: T-VAN

– Tạo điều kiện hướng tới thực hiện điện tử hoá, hiện đại hóa việc thực hiện các nghĩa vụ thuế nhằm giảm chi phí, thời gian, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế.

– Phát triển mở rộng diện kê khai thuế qua mạng, tạo thêm kênh hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ cơ quan Thuế tiết kiệm chi phí, nhân lực, tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thông tin về thuế.

– Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ hỗ trợ NNT nhằm khai thác, tận dụng mọi nguồn lực và khả năng của các đơn vị, tổ chức, công ty cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin phục vụ NNT.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết về hướng dẫn chi tiết kê khai thuế qua mạng 2013

 Trích dẫn

Chữ ký số