Thông báo mới nhất về kê khai thuế theo quý

Nội dung thay đổi của Nghị định

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.Việc xác định khai thuế TNCN theo quý hay theo tháng cũng đã thay đổi.
Ngày 28/06/2013 Bộ Tài chính có Công văn số: 8355/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
khai-thue-gtgt-theo-quy
Ảnh minh họa: Kê khai Quý
Để thực hiện đúng theo qui định của ngành, nhằm giảm tần xuất kê khai thuế cho DN và tần xuất tiếp nhận tờ khai của cơ quan thuế. Chi cục thuế quận 3 đề nghị quý Công ty doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN theo quý từ quí 3/2013 theo hướng dẫn cụ thể trong công văn số 8355/BTC-TCT : Phần A .Về kê khai thuế GTGT theo quý, Phần C mục I. Về việc xác định khai thuế TNCN théo tháng hoặc theo quý.
Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay quý để thực hiện kê khai thuế GTGT. Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của 07/2013.
Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết Có nên thắt chặt chứng thực chu ky so tại đây
Trích dẫn:
Chữ ký số