USB Token để làm gì?

– Chúng ta có thể hiểu đơn giản USB Token là thiết bị phần cứng (usb) dùng để tạo cặp khóa bí mật, công khai và lưu trữ khóa bí mật, các thiết bị này sẽ được nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số giao cho khách hàng để khách hàng có thể tạo cặp khóa và ký lên dữ liệu cần ký.
Tùy theo mức độ và yêu cầu sử dụng khách hàng (doanh nghiệp) có thể lựa chọn sử dụng một trong các loại phần cứng mà nhà cung cấp dịch vụ chu ky so cung cấp để bạn có thể ký số.
usb token
Hình ảnh minh họa: USB Token
– Các đặc điểm của một chiếc USB Token: